Satsa på din hälsa

Lova KBT hjälper dig med en bra strategi för att komma till rätta med ett riskbruk, innan det utvecklas till ett beroende.

Vi lägger upp en strategi som fungerar

Det är vanligt att använda alkohol för att lindra stress- och sömnproblem eller dämpa sin ångest. Kanske känner du att du har börjat lösa lite för många problem med alkohol, eller att du vill tillbaka till den konsumtionsnivå du hade förut? Oavsett om du vill sluta dricka helt eller förändra ditt drickande har KBT metoder för detta. Tillsammans tar vi fram en strategi som fungerar för dig.

Senaste inläggen från Lova KBT