Om Lova KBT

Lova KBT startades 2006 och tar uppdrag så som enskilda samtal, föreläsningar samt som konsult åt vårdcentral. Jag inriktar min verksamhet mot beroendeterapi med specialiseringen riskbruk. Jag är utbildad beteendevetare och KBT-terapeut (steg ett) samt KBT-beroendeterapeut med högsta kompetens. Jag är även utbildad i den metod man använder på Riddargatan 1 för att hantera alkoholproblem av olika svårighetsgrad, den så kallade 15-metoden.

Välkommen till Lova KBT. Du når mig på telefon 0700 63 01 10. När jag sitter i klientsamtal kan jag inte svara i telefon men lämna ett meddelande med namn och telefonummer, eller skicka ett sms, så återkommer jag till dig så snart jag kan. Du kan även e-maila mig på charlotta@lovakbt.se

Charlotta Segerlund Darnell

Om Lova KBT, Charlotta

KBT som terapiform

Sedan 2014 betonar Socialstyrelsen att KBT (Kognitiv beteendeterapi) bör användas som insats vid beroende och riskbruk, då den metoden har starkast stöd i forskning.

I KBT fokuserar man på nuet och framåt. Vi utgår ifrån de tankar, känslor och beteenden som du har idag och den förändring du känner att du behöver göra. Tillsammans sätter vi upp ett konkret mål att arbeta mot. KBT är en resultatinriktad terapiform där vi hela tiden utvärderar och jämför resultat med de mål vi satt upp. Med KBT får du en fungerande strategi och verktyg för ditt förändringsarbete.

Lova KBTs klienter

Mina klienter är personer som har ett riskbruk eller ett problematiskt förhållande till något som kan leda till ett beroende. Det handlar ofta om alkohol men det kan även handla om mat, spel eller exempelvis träning. Dock inte problem med tabletter eller narkotiska preparat.

Du är varmt välkommen att boka in ett första möte. Det finns bra hjälp att få! Jag sitter på en mottagning på Luntmakargatan i Vasastan.