Det behövs en medveten strategi för förändring​

En bra strategi för stunden kan vara dålig för hälsan i längden

De människor med riskbruk som jag möter är ofta högpresterande och ansvarstagande personer. De är vana att göra vad som krävs och hittar lösningar för att hantera både känslor och situationer för att allt ska fungera.

Exempelvis har den som frekvent behöver ett par glas vin på kvällen för att kunna somna, hittat ett sätt som fungerar i stunden, men har samtidigt ett riskbruk som i längden riskerar att utmynna i ett beroende som är svårare att ta sig ur.

Välkommen att boka en tid för ett första möte där vi tittar på hur din situation ser ut idag och hur du vill att den ska vara. Tillsammans tar vi fram en strategi som fungerar i längden.

En bra strategi behövs för förändring