Behöver du ta det där snacket om alkohol med en anställd?

Arbetsgivare i samtal om beroende som alkohol
Som jag ser det så finns det inga alkoholister.
Det finns heller inga förkyldister, diskbråckister, högtblodtrycksister, allergiister. Beroendet är en sjukdom. Förvärvad förvisso, som många andra sjukdomstillsånd. Den är progressiv och vad det verkar livslång.

Se det som ett samtal om hälsa. För det är precis vad det är. Riskbruk är ohälsosamt och beroende är en sjukdom.

Några tips:

1. Uttryck oro. Visa på specifika händelser som väckt oron.
2. Ställ öppna frågor. Hur ser du på det jag tar upp här…? Hellre än: Har du problem med…?

3. Ta gärna hjälp innan samtalet.

Och du. Som arbetsgivare behöver du inte behandla varken beroendesjukdomar eller andra sjukdomar. Men du behöver enligt lagen om rehabiliteringsansvar starta en utredning om en anställd visar tecken på ohälsa.

Det finns på individplanet personer som identifierar sig som alkoholister eller före detta alkoholister. För en del är det till stor hjälp med påminnandet om att det är en livslång sjukdom.

Min ingång som beroendeterapeut är att det är individer med en beroendesjukdom.

Sjukdomen kan vara en stor eller en mindre del av identiteten. Har jag ett pågående ryggskott så fyller även det tillståndet en stor del av min identitet. Det kan behandlas och läkas ut. Det kan beroendesjukdomar med. För vissa kräver tillståndet en livslång behandling och för andra några få insatser.

Jag hjälper dig gärna med samtalet!