Chefs- och HR-stöd i frågor kring beroende

Jag arbetar även med chefs- och HR-stöd i frågor kring beroende och psykisk ohälsa. 

Personer med riskbruk kan vara svåra att upptäcka på en arbetsplats. De sköter sitt arbete lika bra som andra och har få synliga problem. Sämre prestation, ökad frånvaro och andra vanliga tecken på missbruk brukar inte uppstå förrän ett beroende har utvecklats.

Föreläsningar om riskbruk och beroende för arbetsgivare 

Du som arbetsgivare har allt att vinna på preventivt arbete när det gäller riskbruk. Kostnader och lidande kan undvikas om alla på arbetsplatsen har information om att bra och effektiv hjälp finns att få om man känner att man börjat använda till exempel alkohol som problemlösning lite för ofta.

Välkommen att anlita mig. Jag anpassar en föreläsning för just ert företags behov, det kan vara för ett fåtal personer eller hela företaget.

Ring 0700 63 01 10, så berättar jag mer. När jag sitter i klientsamtal kan jag inte svara i telefon men lämna ett meddelande med namn och telefonummer, eller skicka ett sms, så ringer jag tillbaka till dig så snart jag kan. Du kan även skicka ett e-mail till charlotta@lovakbt.se. 

Charlotta Segerlund Darnell 

Arbetsgivare i samtal om beroende som alkohol