Jag är inte alkoholist

Jag ÄR inte alkoholist eller getingallergiker

”Jag är inte alkoholist” 

Så börjar många samtal med en person med ett beroende. Så börjar faktiskt många sin behandling. Och jag håller med. Man är inte alkoholist. Man kan kalla sig alkoholist om man vill och tycker att det fyller en funktion.

Men.

Man kan låta bli om det passar bättre.

Alkoholist är ingen diagnos, beroendesjukdom är det däremot.  

Så nästa gång du möter någon med problem kring alkohol som säger ”Jag är inte alkoholist”, be personen kontakta mig. 

Jag kommer inte tänka ”här kommer en alkoholist” utan ”här kommer en individ” och vi ska undersöka om det finns ett beroende, ett riskbruk eller ett helt annat problem.

Efter några tester kommer vi eventuellt fram till att personen har dragit på sig en beroendesjukdom. Det finns bra evidensbaserad behandling för den diagnosen. KBT är en av dem.

Du som har en beroendesjukdom kan behöva inse att din nya diagnos är livslång, kräver visst underhåll och total avhållsamhet men huruvida du kallar dig alkoholist, det är upp till dig. 

Du kan ha ett beroende utan att vara ditt beroende. Mitt mål är att beroendet efter behandling ska fylla så liten del av din identitet som möjligt.

Personligen kallar jag mig inte -ist i något sammanhang. Jag kan tilltalas av olika livsåskådningar, dela värderingar och intressen men där låter jag det stanna för egen del. Vi är olika där. 

Så nästa gång någon säger ”Men jag är inte alkoholist” behöver det inte betyda att personen är i förnekelse. Det kanske är en individ som inte vill vara en -ist av något slag. 

I behandling hos mig behöver ingen bekänna sig som alkoholist. Med det sagt vill jag göra tydligt att jag inte har något emot AA som behandlingsmetod. Tvärtom! AA är fantastiskt för dem som vill använda sig av dem. Andra vill av olika skäl inte det.

Jag jobbade med en klient som var getingallergiker. Personen hade börjat isolera sig på grund av rädsla. Själva allergin fyllde nästan hela identiteten. Identifikationen var ”Jag är allergiker” inte ”Jag har en allergi”. När man är allergiker, dygnet runt, i handling och tanke, blir det lätt att även omgivningen börjar kategorisera personen som just ”allergiker”. Vad nu det är? 

Och när man är getingallergiker så kommer hela världen besökas av getingar. Både ditt digitala flöde och din omgivning kommer plötsligt ha getingar som ett framträdande tema. Plötsligt finns det fler getingar än innan din första allergiska chock. 

Kan man vara 100 % allergiker? Är man då fortfarande intresserad av politik, samhällsfrågor, konst, resor och så vidare. Är ens personlighet intakt när man gått från extrovert till livrädd? 

Hur blir det när man ser hela sitt liv genom en getingallergikers filter? Kringskuret skulle jag säga. Målet med den behandlingen var utöver att lära sig hantera ångest även att släppa taget om identifikationen som getingallergiker och låta den diagnosen vara en lite mindre del av vem klienten är. 

Med det följer så klart att personen har rätt medicin och vet vilka eventuella situationer som bör undvikas. Exempel på situation att undvika är så klart ”ta ner ett getingbo” men det kan också vara att ”sitta och googla getingstick + allergisk chock”. Ungefär en person om året dör av ett getingstick i Sverige.

Men.

Över till alkoholen och dess diagnoser. Ungefär 2000 personer per år dör i diagnoser orsakade av alkohol.

Beroendetillstånd är lite luriga, en tid in i nykterhet börjar en del undra om de verkligen har sjukdomen längre. Kommer de tankarna, ja, då är det dags att boka in ett möte med sin terapeut, gå på AA-möte eller kanske läsa igenom anteckningar från början av behandlingen alternativt påminna sig om eventuella tidigare återfall. 

Som jag ser det så har du en diagnos, du är inte en diagnos. Du har högt blodtryck, du är inte blodtryckare. Du har en utmattning, du är inte utbränd. 

”Jag är Anders och jag har ett beroende”, eller, ”Jag är Anders och jag är alkoholist”. Ditt val.

Vill du förändra ditt drickande, oavsett om du har ett riskabelt bruk eller ett beroende, kontakta mig.