Jag är inte alkoholist

Jag ÄR inte alkoholist eller getingallergiker

”Jag är inte alkoholist”  Så börjar många samtal med en person med ett beroende. Så börjar faktiskt många sin behandling. Och jag håller med. Man är inte alkoholist. Man kan kalla sig alkoholist om man vill och tycker att det fyller en funktion. Men. Man kan låta bli om det passar bättre. Alkoholist är ingen […]