Du är inte utbränd, du har en utmattning

Hjärnan kan kännas utbränd vid utmattning

Du är inte utbränd. Du har möjligtvis ett utmattningssyndrom. Jag vill gärna göra stor sak av det semantiska här. Någonting du har, det har du för tillfället. Någonting du är, det fyller mer av din identitet och låter mer definitivt.

Utmattningssyndrom uppmärksammades under 1990-talet och finns bara som diagnos i just Sverige. Diagnosen antogs av Socialstyrelsen 2005 och finns då enbart i den svenska delen av ICD. Oj! Säger då en del. Då kanske den inte existerar på riktigt? Nja, nu är det ju så att det kan vara vi som har ringat in något och andra länder kommer följa oss.

Problemet är väl att diagnosen inte är så väl underbyggd i forskning som man skulle kunna önska. Krymper hjärnan? Blir skadorna permanenta i så fall? Vilka är de bakomliggande orsakerna? På samhällsnivå, på individnivå och vid olika köns benägenheter att drabbas.

Studier pekar åt olika håll. Hjärnan krymper och växer ständigt. Använder du vissa delar mycket, ja då växer de. Samma för om du använder vissa områden lite, ja då krymper de. Där av liknelsen med en muskel. Det finns ingen modell som förklarar hur hjärnan fungerar. En som blivit väldigt populär är att varje funktion kopplas till ett särskilt område. Antagligen kommunicerar hjärnans olika områden mycket mer än så. Forskning pågår om hur denna kommunikation ser ut och det är bara att följa med. Snart vet vi mer. Men inte än. Hjärnan är lite som havet. Massor av outforskade ytor och djup.

Hur får vi en kontrollgrupp? Alltså hur undersöka tillräckligt många friska hjärnor som sedan blir utmattade som vi kan jämföra med. Vissa studier visar på förändringar i hippocampus medan andra inte visar det. Och. Även om en studie visar på att utmattade personer har något förkrymt hippocampus så föder det ju frågan. Är det utmattningen som är orsaken eller är det en lite mindre hippocampus som orsakar en känslighet för stress?

Personer blir sjukskrivna för liknande symptom även i andra länder. Då talar man oftare om depression, sömnstörningar, värk eller ångest relaterat till arbetssituationen. Problemet är att det forskas för lite om detta tillstånd och nästan årligen kommer nya trender och förhållningssätt att förhålla sig till.

Ett år var det arbetslivet, sen var det prestationsbaserad självkänsla som var den stora orsaken, nu lutar det åt att personer som är kliniska perfektionister bränner ut sig. Som forskningsläget ser ut kring orsakerna så får vi nöja oss med att vi inte vet. Människor går in i utmattning och vi vet inte riktigt varför. Högpresterande går i väggen men det gör även underpresterande. Du kan ha jobbat 90 timmars veckor eller du kan ha varit arbetslös. Du kan möta väggen av för mycket roligt och av för lite roligt.

Kort sagt. Om någon säger sig veta orsaken till fenomenet utmattningsdepression så stämmer det inte. Vi vet inte. Inte än.

Det samma gäller för forskning på storhjärnbarken. Där kan man också påvisa krympning men även när det kommer till storhjärnbarken så går åsikterna isär. Vissa forskare tror inte finns några funktionella områden i storhjärnbarken och området kallas ibland för den ”gråa massan”.

Det vi vet är att personer med utmattning existerar. Jag är till exempel en av dem. Jag ”gick in i väggen” på 90-talet, alltså innan diagnosen fanns. Jag bollades runt bland olika diagnoser så som depression, ångest och sömnstörning.

Hade den här diagnosen funnits då så hade den passat som handen i handsken på mig. Oavsett vetenskapligt stöd.

Men med det sagt så sällar jag mig till dem som inte vet och där är jag i gott, påläst sällskap. För. Inte ens hjärnforskarna vet. Alltihop är ”under undersökning”, bara att följa med ett öppet och utforskande sinne.

Utmattning behöver inte vara ett livslångt tillstånd

Du kan återhämta dig från en utmattning och komma tillbaka mer rustad för dina uppgifter. En ny uppdaterad version av dig själv helt enkelt. En version där du vet lite mer om vad du behöver för att varva ner och sova bra, lite mer om vad som är meningsfullt för dig. Hur du kan prioritera och planera för det.

Det är fullt möjligt att efter din utmattning fungera på en hög nivå igen. Men. Kanske med nya verktyg. Det är det jag menar när jag pratar om version 2.0. En del personer vill tillbaka till samma liv de hade innan sin utmattning. Det kan mycket väl gå. Ibland med en ny känslighet för stress. Eller med en ny kunskap om hur man hanterar stress. Det pågår en del studier om hur vi kan se på stress som vi faktiskt upplever, mer om det i ett annat inlägg.

Kom ihåg! Den först akuta fasen är inte så som det kommer vara för alltid. Det blir bättre. Det är ingen slutstation. Tillståndet varar inte för evigt. Du kan återhämta dig!

Här är några intressanta populärvetenskapligt skrivna artiklar samt allmän information om utmattningssyndrom:

Stress får hjärnan att krympa (SvD)

Blott Sverige svensk stress har (Modern Psykologi)

Utmattningssyndrom (1177 Vårdguiden)

Krymper hjärnan vid stress?

Boktips!

Christian Rück är psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Han har skrivit en intressant bok om fenomenet:
Olyckliga i paradiset Varför mår vi dåligt när allt är så bra? (Natur & Kultur 2020)