Medberoende? Jag erbjuder stöd för dig som anhörig till en person med beroende eller riskbruk

Misstänker du kanske att du själv har hamnat i vad man ibland kallar medberoende? Behöver du hjälp med hur du kan prata med din närstående? Man brukar säga att ett medberoende är när man börjat anpassa sitt eget beteende till personen med missbruksproblem. Ofta för att man tror att det ska hjälpa den missbrukande personen i dennes mående.

Hur vet man att man är medberoende?

Känner du oro inför helger, semestrar eller olika sociala sammankomster? Tror du att du, om du bara hjälper till på rätt sätt, kan få den andre att sluta missbruka? Hjälper du till att täcka upp för den andra i olika sammanhang? Händer det att du ljuger för er omgivning? Känns det som att du behöver prata med någon som kan förstå vad du eller kanske dina barn går igenom? I så fall kan det handla om en situation som det är dags att ta tag i.

Ett medberoende kan man börja behandla innan man behandlar den missbrukande personen. Det är bra för dig, din omgivning och den missbrukande personen!