Om Lova KBT

Lova KBT har funnits sedan 2006 och drivs av mig, Charlotta Segerlund Darnell. 

Min bakgrund: Jag är utbildad beteendevetare och KBT-terapeut (steg ett) samt KBT-beroendeterapeut med högsta kompetens. Jag är även utbildad i den metod man använder på Riddargatan 1 för att hantera alkoholproblem av olika svårighetsgrad, den så kallade 15-metoden samt i MI och Mindfulness.

MI är motiverande samtal (motivational interviewing) – samtal som används för att underlätta förändringsprocesser, ursprungligt utvecklad för att behandla alkoholproblem men har evidens även på kost, motion, tobak och andra livsstilsrelaterade faktorer. Rekommenderas av socialstyrelsen. Främjar motivation och beteendeförändring!

Jag tar uppdrag så som enskilda samtal, ”walks and talks”, föreläsningar, konsult åt vårdcentraler samt chefs- och HR-stöd i frågor kring beroende och psykisk ohälsa. 

Min mottagning för enskilda samtal finns på Luntmakargatan i Vasastan, Stockholm. Jag arbetar även med digitala möten och ”walk and talk”.

Om Lova KBT, Charlotta

Min specialitet: Beteendeförändring 

Jag är beteendeexpert! Beteenden och beteendeförändring är ett väl utforskat fält och det finns gott om forskning som visar hur verklig beteendeförändring sker och upprätthålls. Det är utifrån den kunskapen vi kommer att arbeta. 

Hos mig kommer du få kunskap om hur beteenden vidmaktshålls, hur du lägger till nya och hur du släcker ut de oönskade. Och. Vi kommer öva. Konkret och systematiskt tills dess att din hjärna byggt nya kopplingar och det hela går på rutin. Det funkar. Det vet jag och det vet dina basala ganglier (området i hjärnan som lagrar information om vanor).

Lova KBTs klienter 

Mina klienter kan ha olika slags beteenden som blivit problematiska. Man kan ha lagt sig till med en ovana så som att belöna sig med socker eller ett riskbruk av alkohol, skaffat sig ett beroende eller ha ett annat beteende som påverkar ens liv negativt. Det kan exempelvis handla om mat, alkohol, fysisk aktivitet, stress eller annat. Kanske har man fastnat i tv-soffan eller vill ta tag i sin viktminskning en gång för alla. Dock behandlar jag inte mot tablettmissbruk eller missbruk av narkotika. 

När man kommer till mig har det kommit till den punkt när man vill göra en livsstilsförändring. 

Ska jag sammanfatta vad som förenar mina klienter så är det nog: 

1. Alla som kommer till mig har försökt ändra sina beteenden på egen hand, de slår på sig för att motivationen inte räcker.

2. De har försökt sluta med beteendet på egen hand. De slår på sig själva med orden ”Varför kan jag inte sluta med….”

3. Alla känner sig skamsna över att de har bristande självkontroll. 

På samtliga punkter har de fel. 

1. De har hög motivation. Annars skulle de inte försöka, inte vilja och inte söka hjälp. De behöver bara hjälp att hålla motivationen uppe. Det finns tekniker för detta som din hjärna kommer att förstå och ta till sig! 

2. De kan sluta. De har slutat, ofta om och om igen. De har bara använt fel tekniker för att vidmakthålla varaktig beteendeförändring. De har heller inte haft en återfallsplan. Det finns tekniker för detta som din hjärna kommer att förstå och ta till sig!

3. Självkontrollen finns där. Det har visat sig i alla försök att sluta. Det finns massor av tekniker för att stärka den. Men framför allt. Vi ska göra den nya vanan till en rutin. Självkontrollen är inte det enda redskapet i hjärnans verktygslåda. Det finns tekniker för detta som din hjärna kommer att förstå och ta till sig!

Vid utmattning arbetar jag med en kombination av andningstekniker, meditationstekniker och kognitiv beteendeterapi.

Peppig livscoach är jag inte. Beteendeförändring funkar inte så. Inte ens insikt om ett problem leder till varaktig förändring. Det som kommer att hjälpa är att jobba strukturerat med välbeprövade metoder från den kognitiva beteendeterapin.

KBT (Kognitiv beteendeterapi) som terapiform 

I KBT fokuserar man på nuet och framåt. Vi utgår ifrån de tankar, känslor och beteenden som du har idag och den förändring du känner att du behöver göra. 

Tillsammans sätter vi upp ett konkret mål att arbeta mot. KBT är en resultatinriktad terapiform där vi hela tiden utvärderar och jämför resultat med de mål vi satt upp. Med KBT får du en fungerande strategi och verktyg för ditt förändringsarbete. 

Sedan 2014 betonar Socialstyrelsen att KBT bör användas som insats vid beroende och riskbruk, då den metoden har starkast stöd i forskning. 

Tveka inte att kontakta mig! 

Mejla mig på charlotta@lovakbt.se om du funderar på en beteendeförändring eller om du redan bestämt dig och vill boka ett första möte. 

Eller ring mig på telefon 0700 63 01 10. När jag sitter i klientsamtal kan jag inte svara i telefon men lämna ett meddelande med namn och telefonummer, eller skicka ett sms, så återkommer jag till dig så snart jag kan. 

Välkommen till Lova KBT för varaktig beteendeförändring! 

Charlotta Segerlund Darnell