När kan det vara dags att söka hjälp för sina alkoholvanor?

Många människor känner till att varningssignaler på riskfyllda alkoholvanor är sådant som minnesluckor och abstinenssymtom. Det stämmer så klart. Då är det dags att söka hjälp. Men problem med alkohol kan uppstå långt innan. Nedan följer några exempel.

Jag har försökt dra ner på min konsumtion men inte lyckats.

När du oroar dig för din konsumtion.

När någon i din omgivning oroar sig för din konsumtion.

När du försökt dricka på annat sätt men inte lyckats.

Jag tänker mer på alkohol än vad jag skulle önska.

När du lyckats dricka på det sätt du önskar men sen återfaller i oönskade vanor, kanske om och om igen.

Jag märker att jag tål mer.

Jag smyger med mitt drickande.

Jag planerar aktiviteter så att jag ska kunna dricka.

Jag dricker alltid innan eller efter vissa händelser.

Jag dricker för att kunna sova.

Mina alkoholvanor påverkar negativt mina relationer till kollegor, vänner, familj.

Jag har svårt att varva ner utan alkohol.

Jag dricker när jag inte hade tänkt dricka.

Jag hittar på ursäkter för att få dricka.

 

När har man ett riskfyllt bruk av alkohol? Har jag ett beroende? Har jag ett riskbruk? Ibland är det svårt att veta.

Hög konsumtion och riskbruk är egentligen samma sak. 14 glas i veckan för män och 9 glas i veckan för kvinnor. Det man räknar som standardglas är ett glas med 12 gram alkohol. Det innebär 50 cl folköl, 33 cl starköl, 10–15 cl vin eller 4 cl starksprit.

En hög konsumtion innebär risk för framtida beroende men också för negativa effekter på hälsan. Närmare bestämt hundratals olika hälsoproblem och sjukdomar kan kopplas till hög alkoholkonsumtion. Exempelvis förhöjt blodtryck, olika magåkommor, depression, ångest och sömnproblem.

Mellan 10% och 30% av den vuxna, svenska befolkningen har ett riskfyllt bruk av alkohol. Procentsatsen är beroende av hur man mäter. Ibland mäter man endast hög konsumtion, ibland även intensivkonsumtion och ibland för man in drickande vid arbete, olika medicinska förhållanden eller graviditet. Endast cirka 5% har utvecklat ett beroende. Ett beroende fastställs med diagnoskriterier och är klassat som en beroendesjukdom. Man kan missbruka alkohol utan att vara beroende och man kan ha en ganska låg konsumtion men ett problematiskt förhållande till alkohol.

Beroende är en progressiv sjukdom, det sker över tid. De flesta med ett problematiskt förhållande utvecklar inget beroende, men risken finns. Jag erbjuder bedömning och förslag till behandling. Välkommen att boka ett första möte.