Coronapandemin kan göra att problem med riskbruk eskalerar

Coronapandemin kan göra att riskbruk ökar

Nu cirka ett halvår in i coronapandemin har hemarbetet blivit en norm för många. Än så länge kan vi bara gissa vad det kommer innebära i siffror av eventuellt ökat riskbeteende och beroende. Organisationer som arbetar med frågor kring beroenden märker ett ökat antal samtal från arbetsgivare som gäller återfall och kommuner har fler antal missbruksärenden. Systembolaget ökar sin försäljning och det är starksprit som ökar allra mest. Å andra sidan verkar alkoholförsäljningen inräknat krog och resande ha sjunkit.

Vi vet helt enkelt inte än vilken påverkan pandemin kommer ha på beroenden och riskbruk. Det man vet är att rutiner och social kontroll har en viktig effekt på personer i ett riskbruk. Arbetsplatsen har för många en skyddande effekt då det finns naturliga rutiner och kollegor som kan reagera.

Arbetsgivare

Som arbetsgivare har man skyldighet att reagera på en misstanke om missbruk, oavsett om arbetet sker på distans eller på plats, det kan vara en bra idé att göra det i tid. Om medarbetaren inte vill medverka i en utredning eller behandling finns skäl för uppsägning, vill medarbetaren ha behandling så är det arbetsgivaren som bestämmer omfattning och eventuell kostnad.

Anställd

Som anställd har man rätt till insats vid missbruk eller beroende och samarbetar den anställde i en behandlingsinsats så är inte missbruk eller beroende ett skäl för uppsägning.

Både arbetsgivare och anställd har mycket att tjäna på att ta tag i problemen i tid. Ofta är detta ett mycket känsligt ämne för båda parter. Hur kan jag prata om riskbruk eller beroende med en anställd? Hur kan jag prata med min arbetsgivare om mitt riskbruk eller mitt beroende? Boka in ett möte så lägger vi upp en strategi för det!