Vad är riskbruk?​

Riskbruk är ingen diagnos, ofta handlar det om att beskriva alkoholvanor, men det kan även handla om andra (o)vanor som riskerar att utmynna i beroende. Om du känner att du har ett problematiskt förhållande till något som kan utvecklas till ett beroende kan jag, som KBT-beroendeterapeut, hjälpa dig att ta kontroll över situationen.

Folkhälsoinstitutets riktlinjer för vad som är riskbruk

När det gäller alkohol kan man börja med att utgå från Folkhälsoinstitutets riktlinjer för att definiera riskbruk. De anger att kvinnors gräns går vid 3 standardglas per tillfälle, för män gäller 4 standardglas. Vidare säger rekommendationerna att kvinnor inte bör dricka mer än 9 glas per vecka, för män gäller max 14 glas per vecka. 

Ett ”standardglas” innehåller 12 g alkohol. Det motsvarar en 33 cl flaska starköl (5%), ett litet (10 cl) glas vin (13%) eller en drink med 4 cl starksprit (40%).

Skillnaden mellan män och kvinnors tolerans för alkohol beror på viss skillnad i främst fettsammansättning och förmåga att bryta ned alkoholen.

En del individer klarar denna ganska höga konsumtion och andra inte. Man kan ha problem långt under den nivån. Vissa personer behöver sluta helt med alkohol medan andra behöver få kontroll på sitt beteende.

Hur är det för dig? Välkommen att boka en tid så tittar vi tillsammans på hur din situation ser ut just nu och hur du vill att den ska vara.

Kvinnor

Max 3 glas/tillfälle. Max 9 glas/vecka.

Riskbruk kvinnor

Män

Max 4 glas/tillfälle. Max 14 glas/vecka.

Riskbruk män